beyan edilmiş

avowed (adj.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • MÜFESSER — Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası nass dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SİYER-İ NEBİ — Mevzuu Hazret i Peygamber in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.(Resul i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ın ahvâl ve evsâfı, Siyer ve Tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MANSUS — Nass ile sâbit kılınmış. Âyetle tesbit edilmiş. İzhar ve beyan edilmiş. * Kur anda açıkça anlatılmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂDÂB — (Edeb kelimesinin çoğuludur.) Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye. Ahlâk ve terbiyenin gerektirdiği konuşma ve hareket tarzı. Adaba uymayanlara edepsiz denir. Edipler edepli olmalı yani yazarlar, edebiyatçılar dine, ahlâka ve terbiyeye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEKRARAT-I KUR'ANİYE — Kur anda birbirinin aynı olan veya birbirine benzer âyetlerin tekrar edilmiş olması. (Bak: Kur an, Mumya)(Tekrarat ı Kur aniyedeki i cazın bir lem asını beyan zımnında Altı Nokta dan ibarettir.Birinci Nokta: Kur an bir zikir kitabı, bir duâ… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.